Utveckling av….

Att tillsammans styra och ro i samma riktning. Vara en lärande organisation som lär av sina misstag. Hur vi ska förändra teknik, bygga om konstruktionen, ha en bemanning som matchar uppdraget. Att kommunicera och ge feedback. Ta in omgivningen. Rustade för uppdraget. Den här chefen är den enda på båten som inte fick en flytväst- chefens förutsättningar och kompetens. 

Utveckling av arbetslaget….

arbetsplatsen….

teamet…

ledarna….

arbetshälsan….
säkerheten…

proaktiviteten…

trivseln…

kommunikationen…

rutinerna..

kompetensen…

Arbetslagsutveckling med evidensbaserade metoder för kartläggning

Beprövad erfarenhet vid arbete med åtgärder som ger ökad upplevelse av kontroll och delaktighet

  • Ta nytt grepp på arbetsmiljöarbetet
  • Öka delaktighet, trivsel och måltydligheten
  • Få ordning och reda på rehabrutiner och rutiner vid korttidsfrånvaro
  • Jobba med säkerhetskulturen
  • Årshjulet av aktiviteter i SAM
  • Få med medarbetarna mot uppsatta mål, krav, resurser
  • Lära oss med om hur vi arbetar mer proaktivt med att förebygga stress, tillbud, kassationer, produktionsstörning
  • vilka är våra FRISKFAKTORER och hur behåller, förstärker vi dem.
  • undersök arbetsbelastningen och jobba med åtgärder som gör skillnad för lönsamhet, produktivitet och arbetshälsan för företaget, individen, gruppen och ledaren

Behovsanalys, förstudie, tids och kostnadseffektiva åtgärder

Vi analyserar era kända och okända behov och möter upp med insatser.

Hur ska vi jobba från nuläge till ett önskat läge? Strukturerad inventering som leder i fokusområden som är rimliga och träffsäkra.

Att vi rör oss mot en lärande organisation som arbetar proaktivt och förebyggande i stället för att vara efterhjälpande.

Behöver ni en mobil HR-partner, arbetsmiljöspecialist eller ergonom på hel- eller deltid så är ni välkomna att kontakta oss!