Fysisk arbetsmiljö

Förebygga belastningsbesvär i arbetslivet

  • Belastningsergonomisk riskbedömning
  • Att genomföra skyddsronder, arbetsmiljöundersökningar och riskanalyser
  • Arbetsteknikutbildning tex städ, kök, hantverkare, industri, produktion, truck
  • Komma igång eller jobba smartare med riskobservationer, tillbud och olyckor

Anlita mig som Ergonom på hel- eller deltid för en period