Om företaget

Kaarle arbetsmiljö & kompetens AB

Tjänsteföretag inom verksamhets- och organisationsutveckling.

HR, arbetsmiljö, utbildning, säkerhet och rehabilitering. Grund- och vidareutbildningar för chefer, skyddsombud och medarbetare inom fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö.

Kaarle Arbetsmiljö & Kompetens avser hjälpa företag, individer och grupper att med rimliga insatser verka mer proaktivt och förebyggande istället för att ”släcka bränder”.  Utfallet blir en lärande organisation med mer hållbarhet i fråga om resurser, produktivitet och arbetshälsa.

Vi levererar seniora, kvalitativa, engagerade och stressreducerande tjänster inom chefsstöd, HR, arbetsmiljö och utbildning för att främja friskfaktorer och minimera risk för ohälsa och olyckor. Konsultstödet utförs av organisationsutvecklare och utbildare inom arbetsmiljö Åsa Kaarle på hel-, deltid eller via punktinsatser enligt överenskommelse.

Kaarle Arbetsmiljö & Kompetens utgår ifrån Piteå och norra Svea rike men kan även anlitas i Mälardalen.