Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö — >  O S A

I mars 2016 kom en ny föreskrift inom Arbetsmiljölagen och ett nytt grepp att möta arbetslivets utmaningar med ökade sjuktal. Detta inom området psykosocial arbetsmiljö som vi nu framåt kallar för Organisatorisk och Social Arbetsmiljö – OSA

Jag kan hjälpa till att utbilda inom detta, jobba proaktivt, förebyggande och ibland efterhjälpande med att släcka bränder.

Att reducera stress för chefer och medarbetare, förebygga osämja, rusta chefer i att se tidiga signaler och hur man kan arbeta med rehabilitering. Hur man som chef kan möta upp med kunskap om hur människor och grupper fungerar i stress och förändring som finns som en del i vårt arbetsliv.

Vad krävs i dokumentation, rutiner och instruktioner? Svaret kan jag hjälpa Er med. Önskar ni lära er mer om hur man ser och arbetar med tidiga signaler i gruppen och hos individen.

Riskanalys inför förändring.

Jag guidar Er i den flora av konkreta, bra verktyg och metoder som man kan genomföra och lära ut dem.

Kognitiv ergonomi – enkla och konkreta tips som ökar effektivitet och samtidigt reducerar stress i alla nivåer