Personprofil Extended DISC

Målsättningen med modellen Extended DISC är att gå från önskat beteende till situations anpassat beteende. Att gå ifrån ett beteende som utgår ifrån  mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personet. Från naturligt beteende till ett utvecklat beteende. Från spontant beteende till medvetet beteende

Förbättrar kommunikationen och skapar bättre förutsättningar för effektiva team! Ger ökad självinsikt!

Olika steg i processen:

  1. Förstå Extended DISC modellen/teorin

2. Ger insikt om den egna beteendestilen

3. Identifiera och förstå andra beteenden

4. Anpassa sitt eget beteende

5. Påverka andras beteende

Boken ”Omgiven av Idioter” av Thomas Erikson beskriver detta på ett lättfattligt sätt.