Utbildningar

Föreläsningar, utbildningar och Work-shops

Grund- och vidareutbildningar inom fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö

– Arbetsteknikutbildningar i fysiska yrken tex städ, kök, förskola, hantverksyrken, vård och omsorg, hantverkaryrken, industri och produktion

 •  Kontorsergonomi
 •  Stillasittande. Motivation till motion
 • Friskvårdsombudsutbildning
 •  Hälsofrämjande ledarskap
 •  Aktivt medarbetarskap
 •  Förebygga stress på individ och gruppnivå
 •  Att jobba med rehabilitering som ledare och som personalspecialist
 •  Socialt stöd
 •  SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete
 •  BAM Bättre arbetsmiljö
 •  OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö
 •  Dokumentation inom arbetsmiljö
 •  Riskbedömning och handlingsplan
 •  Att genomföra skyddsrond, arbetsmiljöundersökning

SAM   BAM   OSA